Tervetuloa!

Mikä on TramWest?

TramWest-suunnitelman ajatuksena on ollut suunnitella pääosan Etelä-Espoota kattava suorat yhteydet tarjoava seudullinen nykyaikainen raitiotiejärjestelmä, joka liittyy sekä HKL:n raitiotieverkkoon että Raidejokeriin. TramWest on siis olemassa olevien raideverkkojen seudullinen laajennus, ei erillinen yhteensopimaton uusi järjestelmä.

TramWestin linjasto voi näyttää vaikka tältä. Klikkaa kuvaa alla nähdäksesi sen suurempana.

Tällä sivulla vielä: Uusittu suunnitelma vuodelle 2008, suunnitteluperiaateita ja tunnuslukuja

Uusittu suunnitelma vuodelle 2008

(Julkaistu 28.2.2008)

TramWest julkaistiin ensi kerran maaliskuussa 2006. Kun länsimetron kasvanut kustannusarvio tuli julkisuuteen tammikuussa 2008, ryhdyimme tarkistamaan, mitä kuluneet kaksi vuotta ovat vaikuttaneet TramWestiin.

Arvioimme käyttämämme yksikkökustannukset tammikuun 2008 hintatasolla sekä otimme huomioon Helsingissä tapahtuneet kaavoitusratkaisut sekä joukkoliikenteen kehityssuunnitelmat. Näiden perusteella olemme tehneet suunnitelmaan seuraavat muutokset:

 • TramWest ei pääty enää Elielinaukiolle, vaan rata yhtyy HKL:n raitiotieverkkoon.
 • Ruoholahden kautta Helsinkiin suuntautuvista linjoista osa jatkaa Helsingin raitioliikenteen toteutumassa oleville laajennuksille Kalasatamaan, Laajasaloon ja Viikkiin.
 • Rautatientorilla on Mikonkadulla pysäkki Helsingin keskustaan päättyville linjoille.
 • Itämerenkadun lisääntyneen HKL:n raitioliikenteen vuoksi osa TramWestin linjoista kulkee uutta rataa Porkkalankadun alla. Ratkaisu noudattaa Porkkalankadulle esitetyn bussitunnelin periaatetta.
 • TramWest käyttää rakenteilla olevaa Simonkadun ja Ruoholahdenkadun yhteyttä Lauttasaaren kautta kulkevalle liikenteelle.
 • Länsiväylän vartta kulkeva liikenne tulee Kaivokadulle nykyisen satamaradan linjauksessa ja Töölönlahdella Alvar Aallon kujaa ja edelleen Töölönlahdenkatua.

Liikennöinti ja kustannukset on laskettu aiempaa tarkemmin ja käytännön kansainvälistä kokemusta vastaavin arvoin. Liikennöintiä on arvioitu myös ilmastomuutoksen kannalta.

Linkki GoogleMaps-ratakarttaan Ruoholahden ja Rautatientorin vällillä.

TramWestin suunnitteluperiaatteet

Kuvassa alla vihreällä TramWest, sinisellä Helsingin raitioverkon seudulliset laajennussuunnitelmat ja oranssilla Vantaan yleiskaavaluonnoksen raitiotiet.

TramWest-verkosto kattaa Etelä-Espoon aluekeskukset (Tapiola, Matinkylä, Kivenlahti, Suurpelto ja Leppävaara), työpaikka-alueet (Keilaniemi, Otaniemi, Niittymaa ja Suurpelto) ja suuret kerrostaloalueet (edellisten lisäksi Olari-Kuitinmäki) sekä Lauttasaaren ja reitin Otaniemi – Lehtisaari – Kuusisaari – Munkkiniemi.

Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman suuri määrä vaihdottomia yhteyksiä sekä Helsingin keskustaan että muualle pääkaupunkiseudulle. Verkolla tuetaan kehämäisten joukkoliikenneyhteyksien syntymistä ja lyhyitä joukkoliikenteen matka-aikoja, kun joukkoliikenteen käyttäjän ei tarvitse kiertää Kampin ja muun Helsingin ydinkeskustan kautta.

Rata on sijoittettu katuliikenteestä erille kaikkialla, missä autoliikenteen määrä olisi raitiovaunujen esteettömälle liikenteelle haitaksi. Vaunut pysähtyvät vain pysäkeillä. Risteyksissä raitiovaunuilla on liikennevaloetuus, jonka ansiosta autoliikennettä ei koskaan seisoteta tarpeettomasti.

Rata sovitetaan rakenteellisesti ja esteettisesti ympäröivään kaupunkitilaan. Nurmettamalla radan pinta saadaan radasta osa viheraluetta. Nurmi vaimentaa ääntä, sitoo pölyä ja imeyttää sadevettä. Alla esimerkki nurmetetusta radasta Portugalin Metro do Portosta. (Kuva (c) Antero Alku 2007)

Alle 600 m kävelyetäisyydellä TramWest-järjestelmästä asuu Espoossa nyt noin 88.800 asukasta Suur-Tapiolassa, Suur-Matinkylässä ja Suur-Kivenlahdessa sekä 20.000 asukasta Lauttasaaressa, Lehtisaaressa ja Kuusisaaressa. Vastaavat luvut Matinkylään ulottuvissa liityntäliikenteeseen perustuvissa järjestelmissä ovat 14.500 asukasta Espoossa ja 9.500 Lauttasaaressa. Lisäksi pääosa Etelä-Espoon yleiskaavaluonnoksen uudisrakentamisesta tulee kävelyetäisyydelle TramWestiin pysäkeistä.

Vasemmalla olevia linkkejä seuraamalla löydät lisää tietoa TramWest-suunnitelmasta. Lisäksi voit ladata TramWestin esitteen PDF-muodossa. Esitettä saa levittää!

TramWest-suunnitelma on laadittu vapaaehtoistyönä joukkoliikenteen ammattilaisten, opiskelijoiden ja muiden aiheesta kiinnostuneiden toimesta.

TramWest 2008 tunnusluvut

TramWest on Helsingin keskustasta, Munkkiniemenaukiolta ja Leppävaarasta Espooseen rakentuva nykyaikainen nopea raitiotieverkko, johon liittyy myös Lauttasaaren joukkoliikenteen hoitaminen raitiotiellä. Espoosta itään suuntautuvat yhteydet ovat:

 • Lauttasaari
 • Salmisaaren silta
 • Lehtisaari
 • Leppävaara

Rataverkon kokonaispituus ilman Raidejokerin osuutta on 52,6 km. kaksiraiteisena ratana. Tästä Espoon puolella on 36,6 km. Keskimääräinen pysäkkiväli on 570 m.

Rataverkon pääteasemat Espoossa ovat:

 • Teekkarikylä (Otaniemi)
 • Leppävaaran asema
 • Suurpelto
 • Nuottaniemi (Matinkylä)
 • Soukka
 • Saunalahti

Rataverkolle on tehty viittesuunnitelma linjastosta, jossa on 8 raitiolinjaa mukaan lukien Raidejokeri ja Lauttasaaren Vattuniemeen päättyvä linja. Espoon ja Helsingin välinen mitoittava paikkatarjonta on yhteensä 12.000 matkustajapaikkaa tunnissa.

Radan ja kaluston suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Käytännön liikennöintinopeus määräytyy ympäristön olosuhteiden mukaan. Viitesuunnitelman linjojen keskinopeudet ovat 23,2–41,4 km/h.

Rataverkko kattaa Espoossa enintään 600 metrin kävelyetäisyydellä 88.800 asukasta. Hyvän kattavuuden perusteella TramWest lisää joukkoliikenteen käyttöä 12.800 matkalla arkivuorokautena.

Kokonaisinvestointi on 495 M€, keskimäärin 9,4 M€/km.

Espoon eteläosien yleiskaavan mukaan kävelyetäisyydellä pysäkeistä sijaitsevan uuden rakennusoikeuden arvosta 50 % voidaan kaupungin investointien rahoittamiseksi periä maankäyttösopimuskorvauksilla ja tonttimyynnillä. Summa on noin 517M€.

Viitesuunnitelman linjaston liikennöintikustannussäästö bussijärjestelmään verrattuna on 5,9 M€ ja radan ylläpitokustannus vähennettynä 2,25 M€.

Viitesuunnitelman mukainen linjasto vähentää CO2-päästöjä 14.300 tonnia vuodessa.

Sivu luotu 8.3.2006 / LP. Viimeisin päivitys 29.2.2008 / AA.©2006 TramWest tramwest@gmail.com